Casting w filmie reklamowym "TIDE"

reklama

Udział w kampanii reklamowej produktu firmy P&G – Tide „Baby”
- składającej się z filmów reklamowych Pt.

„Tide - Baby” - o długości około I-video 60’’-90’’, TV cut 30’’ wraz ze
wszystkimi wersjami i skrótami montażowymi w tym różnymi zakończeniami
filmu oraz wszystkimi wersjami językowymi, ponadto z różnymi
opakowaniami/wielkościami i rodzajami – produkt może
mieć różne nazwy w innych krajach.

Data pierwszej emisji w każdym z krajów liczona jest osobno, tzn.
pierwsza emisja w danym kraju nie oznacza rozpoczęcia emisji w kolejnym.
Klient ma 2 lata na pierwszą emisję filmu w każdym z krajów
niezależnie. Okres od rozpoczęcia pierwszej emisji w pierwszym do ostatniej
emisji w ostatnim kraju nie może przekroczyć 3 lat.

Role:

MAMA (z własnym dzieckiem lub bliźniakami)
Kobieta w wieku około 30 lat, urocza I ciepła. Kobieta ma w sobie coś ciekawego, intrygującego,
a nie typowy wygląd modelki. W reklamie koncentrujemy się na niej, jej emocjonalnej stronie oraz na jej relacji z dzieckiem, a nie tylko na wyglądzie.

DZIECKO (bliźniaki najlepiej)
Dziecko ( dziewczynka lub chłopiec) około 9-14 m-cy, naturalne wesołe, pogodne, uśmiechające się. Duże, wyraziste oczy, proporcjonalna budowa ciała. Dziecko powinno mieć włosy w kolorze włosów matki.

PRAWA:
I-video
Territory: Russia,Belarus, Kazakhstan, Mongolia, Tajikistan, Kirgizstan
Time: 1 year from 1st date of airing
Media: internet

TV cut
Territory: Russia,Belarus, Kazakhstan, Mongolia, Tajikistan, Kirgizstan
Time: 3 months
Media: TV, internet, in store TV, outside & inside events, intranet communication

KV
Territory: Russia, Belarus, Kazakhstan, Mongolia, Tajikistan, Kirgizstan
Time: 1 year from 1st date of airing
Media: In-store, i-media, OOH, Print, outside & inside event, internet

Fotosy i werki z planu oraz making of do wykorzystania w celu prezentacji
dorobku w Internecie, na stronach www. Klienta, Film Produkcji i agencji
(m.in. Facebook) bez ograniczeń czasowych i terytorialnych – wliczone
w wynagrodzenie za dzień zdjęciowy.

STAWKA i PRAWA:

MAMA
Stawka za udział w zdjęciach: 1 dzień zdjęciowy: 1.500,- plus 20% prowizji agencji,
wynagrodzenie za udział w zdjęciach jest pewne.

PRAWA UWAGA:
Honorarium za prawa wypłacane będzie po skierowaniu filmu do emisji –
czas na decyzję i poinformowanie Aktora/Agencji do 12 miesięcy od zakończenia zdjęć,
jeśli film nie trafi do emisji wynagrodzenie za prawa nie zostanie wypłacone.

PRAWA
Pakiet: 12.000,- plus 20% prowizji agencji

DZIECKO lub dzieci najlepiej bliźniaki lub trojaczki:
Stawka za udział w zdjęciach za każde dziecko:
1 dzień zdjęciowy: 500,- plus 20% prowizji agencji,
wynagrodzenie za udział w zdjęciach jest pewne.

PRAWA UWAGA:
Honorarium za prawa wypłacane będzie po skierowaniu filmu do emisji –
czas na decyzję i poinformowanie Aktora/Agencji do 12 miesięcy od zakończenia zdjęć,
jeśli film nie trafi do emisji wynagrodzenie za prawa nie zostanie wypłacone.

PRAWA
Pakiet: 2.000,- plus 20% prowizji agencji

BACK UP:
1 dzień zdjęciowy: 400,- plus 20% prowizji agencji

UWAGA !

PROWIZJA
Wypłacana tylko przy reprezentowaniu aktora przez agencję aktorską.

ZDJĘCIA
2 dni zdjęciowe: 6-7 sierpnia 2015 – lub w przypadku przesunięcia zdjęć inny termin do potwierdzenia.

Recall: Do potwierdzenia

Miary kostiumów: Do potwierdzenia

UWAGA!!!! Ze względu na umowę z Klientem podpisujemy tylko i wyłącznie
nasze wzory umów – umowy P&G.

CASTING
ŚRODA 15 LIPCA godz. od 15 do 19 w 2P ul. Czerniakowska 73/79
oraz W PONIEDZIAŁEK 20 LIPCA godz. od 14 do 16 w 2P