Casting w filmie reklamowym „BONUX FS – dokrętka"

reklama

Udział w kampanii reklamowej produktu firmy P&G – BONUX FS

„Dokrętka” - składającej się z filmu reklamowego Pt.
„Bonux - dokrętka” - o długości około 1,6’’ wraz ze wszystkimi wersjami i skrótami montażowymi w tym różnymi
zakończeniami filmu oraz wszystkimi wersjami językowymi (minimum 4), ponadto z różnymi opakowaniami/wielkościami i rodzajami –
produkt może mieć różne nazwy w innych krajach.

Dokrętka do już nakręconego filmu.

Data pierwszej emisji w każdym z krajów liczona jest osobno, tzn. pierwsza emisja w danym kraju nie oznacza rozpoczęcia emisji w kolejnym.

Klient ma 2 lata na pierwszą emisję filmu w każdym z krajów niezależnie.
Okres od rozpoczęcia pierwszej emisji w pierwszym do ostatniej emisji w ostatnim kraju nie może przekroczyć 3 lat.

Rola:

KOBIETA
Pani w wieku 30-35 lat, typ młodej mamy, o delikatnej słowiańskiej urodzie,
która koresponduje ze wszystkimi rynkami (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).
Włosy blond, ciemny blond lub brązowe. Dobre umiejętności aktorskie.

Pani powinna posiadać umiejętność naśladowania mówienia w 4 różnych językach.
Ładne dłonie.umów – umowy P&G.

CZAS:
12 miesięcy;

REGION
4 kraje : Polska, Węgry, Czechy , Słowacja

INTERNET
Fotosy i werki z planu oraz making of do wykorzystania w celu prezentacji
dorobku w Internecie, na stronach www. Klienta, Film Produkcji i agencji (m.in. Facebook)
bez ograniczeń czasowych i terytorialnych – wliczone w wynagrodzenie za dzień zdjęciowy.

STAWKA i PRAWA
Stawka za udział w zdjęciach: 1 dzień zdjęciowy: 1.500,- plus 20% prowizji agencji wynagrodzenie za udział w zdjęciach jest pewne.

PRAWA UWAGA:
Honorarium za prawa wypłacane będzie po skierowaniu filmu do emisji – czas na decyzję i poinformowanie
Aktora/Agencji do 12 miesięcy od zakończenia zdjęć, jeśli film nie trafi do emisji wynagrodzenie za prawa nie zostanie wypłacone.

PRAWA
Pakiet: 7.000,- plus 20% prowizji agencji

CASTING
ŚRODA 15 LIPCA godz. od 15 do 19 w 2P ul. Czerniakowska 73/79
oraz W PONIEDZIAŁEK 20 LIPCA godz. od 14 do 16 w 2P

ZDJĘCIA
(1 dzień zdjęciowy) : pomiędzy 6-7 sierpnia 2015. – lub w przypadku przesunięcia zdjęć inny termin do potwierdzenia.

RECALL: Do potwierdzenia

Miary kostiumów: Do potwierdzenia

UWAGA!!!! Ze względu na umowę z Klientem podpisujemy tylko i wyłącznie nasze wzory.

POSZUKIWANE ROLE: